Ağıllı şüşələr

Ağıllı şüşələr

Ağıllı şüşələr istənildiyi zaman mat, istənildiyi zaman şəffaf olaraq istifadə oluna bilən son texnoloji məhsuldur. Ağıllı şüşələr həm özündən yapışqanlı, həmdə yapışqansız olaraq xüsusi ağıllı PVB materialından istifadə olunaraq istehsal olunur.

Özündən yapışqanlı bu təbəqəni hazır montaj olunmuş şüşələrə, orgstekloya və s başqa şəffaf səthlərə kəsilərək yüksək həssaslıqla quraşdırılır.

Yapışqansız xüsusiyyətə malik olan ağıllı PVB təbəqə şüşə laminat olaraq istehsal olunur və daha uzunömürlü olur.